Prípravné obdobie pred začiatkom školského roka býva náročné. Prečo?

Začiatok školského roka – to je pre mnohých študentov alebo žiakmi škôl doslova nočná mora. Nechcú, aby skončili letné prázdniny, ktoré pre nich boli plné zážitkov a dobrodružstiev. Chcú, aby leto neskončilo a aby škola nikdy nezačala. Lenže škola začať musí. Na začiatok školského roka sa však najviac pripravujú riaditelia škôl, ktorí musia v takzvanej prípravnom období pred začiatkom školského roka vyriešiť hlavne požiarnu ochranu a bezpečnosť práce.

Mnohí podnikatelia si myslia, že BOZP a PO musí riešiť len oni. Lenže pravdou je, že bezpečnosť práce a požiarna ochrana je niečo, čo musí mať vyriešené aj školstva, respektíve najrôznejšie školské zariadenia. Práve tu sa nachádza celý rad rizikových faktorov, ktoré môžu nejakým spôsobom ovplyvniť zdravie žiakov a zamestnancov.

Aby sa rizikovým faktorom predchádzalo, je potrebné dodržiavať povinnosti týkajúce sa BOZP a PO. Ako sme spomenuli, riešenie povinností týkajúcich sa BOZP a PO spadá na takzvané prípravné obdobie, ktoré je stanovené pred začiatkom školského roka.

Povinnosťou je nespočetne veľa

Ak by sme mali hovoriť len o povinnostiach súvisiacich s BOZP, spomenuli by sme napríklad potreba zabezpečiť pracovné podmienky pre tehotné ženy a mladistvých. Tiež by sme spomenuli nutnosť vykonávať ročné previerky BOZP na pracoviskách a školských zariadeniach, musí sa okrem iného aj dbať na práva a povinnosti zamestnancov, žiakov a taktiež študentov.

Čo sa týka povinností týkajúcich sa PO, je potrebné zaradiť činnosť do kategórie požiarneho nebezpečenstva, okrem iného sa musí viesť požiarne kniha a samozrejme sa nesmie zabúdať na vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok.

Zverte sa do rúk firmy Extéria

Ak toho máte veľa, ak nemáte čas na riešenie BOZP a PO, odporúčame sa zveriť do rúk firme Extéria. Ide o popredného poskytovateľa poradenstvo v oblasti BOZP a PO, ktorý sa vám postará nielen o BOZP, ale aj o všetko, čo súvisí s požiarnou ochranou. Na internete nájdete hromadu referencií a recenzií, v ktorých sú zahrnuté skúsenosti súčasných aj bývalých klientov.

Môže sa Vám ešte páčiť...