V chemickom priemysle sa často zabúda na správne pracovné odevy

Pracovné odevy sú naozaj veľmi dôležité a potrebné takmer vo všetkých možných priemyselných odvetviach. V chemickom priemysle to platí tiež. Tu sú pracovné odevy najmä nutnú ochranou pred naozaj vážnymi úrazmi, ku ktorým môže často v styku s chemikáliami dochádzať. Je potrebné pred nimi seba aj svojich zamestnancov účinne chrániť. Ochranné pracovné odevy proti chemikáliám sú veľmi nepostrádateľnou pomôckou pri výkone povolania. Tieto ochranné pracovné odevy určené proti chemikáliám sa delia na niekoľko typov. 

Pracovné odevy v chemickom priemysle môžu byť plynotesné. Ide o pracovné odevy proti chemikáliám so zaistením prívodom dýchateľného vzduchu. V náročných prevádzkach sa bez nich ľudia nezaobídu. Neplynotěsné ochranné pracovné odevy sú také typy odevov, v ktorých sa vo vnútri odevu vytvára pomocou dýchateľného vzduchu pretlak. Kvapalinotesné protichemické odevy sú potom nepriepustné proti postreku nebezpečnými kvapalinami. Existujú aj ochranné pracovné odevy tesné proti postreku, kedy veľmi dobre odolávajú postreku vo forme spreja. Musia byť vykonané inak ako kvapalinotesné odevy. Ďalej sa vyrába aj prachotesné protichemické odevy, ktoré sú vysoko odolné proti aerosólom, suchým a jemným prachom. Pracovné odevy, ktoré sú obmedzene tesné proti postreku a poskytujú tak ochranu len na niektoré časti tela, odolávajú ľahkým postrekom, tiež kvapalným aerosólom a veľmi nízkemu tlaku. 

Medzi ochranné pracovné odevy posledného typu patrí napríklad kombinézy v celku, ale aj dvojdielne pracovné odevy, pracovné odevy doplnené kuklou alebo bez nej, ďalej potom pracovné odevy s integrovanou vložkou a pracovné odevy prepojené s krytmi obuvi. Požiadavky na tieto protichemické odevy sú veľmi prísne. Napríklad úplne základnými požiadavkami na ochranné pracovné odevy proti chemikáliám musia byť nezávadné a ochranný pracovný odev nesmie nijako ohrozovať zdravie užívateľa. Dôraz sa kladie na jeho vykonanie, protichemický odev musí zabezpečiť ochranu celého tela a na tomto mieste vydržať po požadovanú dobu. Takýto odev musí poskytovať tiež komfort a pohodlie a zároveň musí zostať bezpečný. Ochranné pracovné odevy proti chemikáliám naopak nesmie byť tak ťažké a voľné, aby neprekážali v pohybe, ani tesné, aby neobmedzovali krvný obeh a hrubé či ostré, aby nedráždili pokožku užívateľa. 

Môže sa Vám ešte páčiť...