Využitie virtuálnej reality v psychológii. Kedy môže pomôcť?

Počas pandemických mesiacov vzrástli čísla hovoriace o počte pacientov trpiacich psychickými ťažkosťami. Súčasné moderné technológie umožňujú mnohým pacientom opäť nájsť pevnú pôdu pod nohami.

Porucha autistického spektra

Rozšírená realita môže byť použitá v rámci nápravy porúch autistického spektra. Pokiaľ má pacient problémy vojsť do miestnosti, v ktorej sa už nachádzajú ľudia, s touto metódou sa tímu psychológov môže podariť navodiť realistické situácie a vhodným tempom pracovať s pacientom tak, aby sa v tomto prostredí začal cítiť komfortnejšie. Virtuálna realita ponúka veľmi realistický zážitok, preto je na tieto účely viac než vhodná.

Porucha príjmu potravy

Osoby, ktoré trpia bulímiou, obezitou, alebo napríklad anorexiou, potrebujú začať spolu s tímom psychológov pracovať na obraze vlastného tela a na jeho prijatí. Súčasne s tým sa spája aj práca so sociálnym okolím pacienta, ktoré je často k vnímavému človeku príliš kritické. Poruchy príjmu potravy sa tak darí prekonávať simuláciou rôznych tvarov postavy, ktoré sú v rámci práce s psychológom rozoberané.

Copingová stratégia

Liečiť fóbie, depresie alebo posttraumatické stresové poruchy sa s touto metódou darí napríklad pomocou copingovej stratégie. Tu sa pacient učí zvládať stresové situácie, ktoré by v reálnom prostredí boli pre neho príliš náročné. Pomaly sa tak pacient učí pracovať a bezpečne sa stretávať s predmetom svojho strachu a simulovať prípady, ktoré mu robia problémy.

Expozičná terapia

Ďalšou možnosťou je metóda expozičnej terapie vo virtuálnej realite. Tu sa efektívne liečia posttraumatické stresové poruchy, s ktorými sa napríklad stretávajú vojaci pri návrate z vojnového územia. Táto metóda sa uplatňuje aj pri liečbe fantómovej bolesti. Tu teda ide napríklad o bolesť končatiny, o ktorú už človek prišiel.

Toto sú niektoré možnosti využitia VR v rámci psychológie.

Môže sa Vám ešte páčiť...