Čo treba zariadiť pred sťahovaním

Existuje niekoľko bodov, ktoré by sme nemali počas sťahovacieho procesu vynechať. Ich opomenutie nám totiž môže priniesť nemalé finančné výdavky. Na čo nezabudnúť?

Hurá do nového!

Keď si prajeme nové bývanie, veľmi rýchlo zabúdame na povinnosti, ktoré stále máme v súčasnom byte. Toto nadšenie a súčasne nedbalosť nás následne môže stáť mnoho drahocenných hodín, alebo dokonca finančné úspory. Rovnako tak, ako je na existujúcom pozemku nutné najprv zaradiť do postupu búracej práce starého a následne stavať nové, tak aj pri sťahovaní musíme mať upratané a niekedy sa nevyhnete likvidácii odpadu.

Nie je to len o nájomnej zmluve

Veľa z nás sa domnieva, že bude potrebné len ukončiť nájomnú zmluvu. Také jednoduché to ale nebude. Samozrejme je nutné ukončiť zmluvu o dodávke energií. Stavy elektromeru si odfoťte a opíšte a dôkladne ukončite zmluvné vzťahy. Rovnako postupujte aj pri dodávke plynu alebo vody. Tieto povinnosti ale väčšinou registrujeme a vieme s nimi pracovať. Nastávajú ale aj ďalšie povinnosti.

Nezabudli ste na popolnice

Existuje povinnosť platiť každý rok za zvoz komunálneho odpadu v mieste, kde bývame. Pokiaľ sa sťahujete a túto skutočnosť neoznámite, zarábate si na problémy. Úrad vás nielen nemá, ako kontaktovať na vašej novej adrese, ale aj stále narastá dlžná čiastka, ktorú musíte splácať. Za nezaplatené poplatky z popolníc by ste mohli mať dokonca niekoľko desiatok tisíc dlh. To si nepraje nikto z nás.

Korešpondenčná adresa aj poistné zmluvy

O zmene svojho bydliska bude potrebné informovať všetky inštitúcie, u ktorých ste viazaní zmluvu. Typicky sa jedná o poisťovne, poskytovateľa internetového pripojenia, alebo o poskytovateľa káblovej televízie alebo iné služby. Všetko treba riadne zmluvne ošetriť a ukončiť.

Ukončite aj poistku na domácnosť a dohodnite si novú v novom mieste bydliska. Pred sťahovaním sa snažte už mať všetky zmluvy v úplnom poriadku.

Môže sa Vám ešte páčiť...