Čo musí spĺňať požiarne dvere na pracovisku?

Na prvý pohľad sa často nelíši od bežných dverí, ktoré používame doma. Napriek tomu môžu požiarne dvere v mnohých prípadoch zachrániť ľudské životy. Požiarna ochrana alebo PO je dôležitá v každom priestore, či už sa jedná o panelový dom, dielňu, kanceláriu alebo školu, a ako zamestnávateľ máte určité povinnosti týkajúce sa ich kontroly. Požiarne dvere sú skrátka neodmysliteľnou súčasťou BOZP a ako také musia spĺňať určité štandardy.

Čo musia dvere spĺňať?

Požiarne dvere minimalizujú šírenie ohňa a dymu vbudovo. Preto musí spĺňať určitú požiarnu odolnosť, predpísanú vzdialenosť medzi nimi a okolitými stenami, musí mať funkciu utesnenia dymu a systém automatického zatvárania. Mali by spĺňať technické normy a požiadavky stanovené v stavebných zákonoch.

Požiarne dvere musia byť opatrené písomnou značkou, číselnou značkou hodnoty požiarnej odolnosti, značkou druhu konštrukcie, grafickou značkou av prípade použitia sklenenej výplne tiež značkou EI alebo EW. Toto značenie musí byť prevedené nielen fyzicky, ale aj v projektovej dokumentácii, na každej jednotlivej súčasti dverí (napríklad na ráme), dobre prístupné pre prípadnú kontrolu a čitateľné a nezmazateľné po celú dobu životnosti dverí.

Hodnota požiarnej odolnosti sa značí číselne – 15, 30, 45, 60, 90, 120 alebo 180. Je to doba v minútach, počas ktorej si požiarne dvere zachovávajú svoju funkciu a skutočná požiarna odolnosť musí dosiahnuť minimálne túto dobu. V praxi to znamená, že dvere označené číselnou značkou 30 nesmú prehorieť na druhú stranu skôr ako za pol hodiny.

Ako často kontrolovať?

Povinnosťou každej právnickej a podnikajúcej fyzickej osoby je udržiavať požiarne dvere v prevádzkyschopnom stave a postarať sa o ich pravidelnú kontrolu najmenej raz za rok. V prípade, že výrobca alebo sprievodná alebo vykonávacia dokumentácia alebo v prípade vyššieho rizika sa táto lehota skracuje podľa odporúčaní. Zakaždým kontroly je nutné vypracovať dokument podľa požiadaviek vyhlášky.

Môže sa Vám ešte páčiť...