Čo všetko kontroluje štátny požiarny dozor?

Počas vášho podnikania vám môže do firmy hocikto prísť. Môže vám do firmy prísť kontrola zo štátnej správy, konkrétne napríklad štátny požiarny dozor. Každý podnikateľ by sa preto mal snažiť podnikať neustále bezpečne, podľa pravidiel a podľa zákona. Mal by mať splnené všetko, čo je splnené mať má, rovnako tak by mal mať vyriešené všetko, čo má mať vyriešené. V prípade, že sa zistí, že tomu tak nie je, udelí štátny požiarny dozor pokutu, ktorá sa môže dostať až na hranicu desiatich miliónov korún. Nie je preto dobré podnikať tak, ako sa nemá.

Keďže kontrola zo štátnej požiarnej bezpečnosti môže prísť doslova kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, je dobré byť na to pripravený. Pomoct vám s tým môže firma Extéria, ktorá je poskytovateľom poradenstvo v oblasti BOZP a PO v Českej republike. Pomôže vám so spracovaním dokumentácie, tiež sa postará o jej aktualizáciu a samozrejme si vezme na starosti aj školenia BOZP a PO.

Aj keď sa však zveríte plne do rúk firme Extéria, pravdepodobne chcete vedieť to, čo všetko štátny požiarny dozor kontroluje alebo čo môže skontrolovať.

Kontroluje sa rovno niekoľko dokumentov

V rámci kontroly štátneho požiarneho dozoru je možné skontrolovať rovno niekoľko dokumentov, ku ktorým patrí napríklad kategórie požiarneho nebezpečenstva. Každý podnikateľ má povinnosť zaradiť prácu do kategórie požiarneho nebezpečenstva. Tiež sa kontroluje dokumentácie vzťahujúce sa k požiarnej ochrane a samozrejme sa kontroluje aj požiarna kniha, ktorú je nutné viesť. Kontrola tiež rada nahliada do spracovaných poplachových smerníc alebo rada sa zaujíma o prehľad a revízie prostriedkov požiarnej ochrany.

Štátny dozor je oprávnený v niekoľkých krokoch

V rámci kontroly môže štátny dozor vykonať niekoľko krokov. Napríklad môže vykonať hneď na mieste potrebné zisťovania a služobné úkony, tiež môže nahliadať do príslušnej dokumentácie a zároveň môže požadovať aj potrebnú súčinnosť.

Štátny dozor je okrem iného aj pri kontrole oprávnený vykonávať úkony, ako je potrebné vstup do objektov alebo zariadení, môže tiež automaticky vstúpiť na nehnuteľnosť na dobu potrebnú na správne prebratie spomínaných činností.

Môže sa Vám ešte páčiť...