Dočká sa Nemecko bezplatné MHD?

Mestskú hromadnú dopravu využíva celý rad z nás. Je to spôsob, ako sa dostaneme z miesta na miesto, ak je to ďaleko a ak nemáme svoj vlastný automobil. Bohužiaľ mnoho ľudí radšej cestuje na bicykli, pretože mestská hromadná doprava je čím ďalej drahšie. Automobil sa v dlhodobom meradle vidia ako oveľa výhodnejší spôsob dopravy. Preto sa Nemecko rozhodlo, že mestskú hromadnú dopravu urobí bezplatnú. Teda – zatiaľ sa o tom uvažuje. 

Mestská hromadná doprava je aj v Nemecku dosť využívaná. Bohužiaľ aj tu platí, že ľudia jazdia viac vo svojom vlastnom automobile. Mestská hromadná doprava neprichádza do úvahy – ľudia v dnešnej dobe dosť zleniveli, využívajú tú pohodlnejšie možnosť dopravy. Ovšem Európska komisia hrozí žalobou – Nemecko sa má snažiť o zvýšenie čistoty ovzdušia. Má zaviesť niekoľko nových opatrení, ktoré by k zlepšeniu a k čistému ovzdušia prospievali. Jedným nápadom, ktorý by mohol prinútiť nemeckej obyvateľov či návštevníkov Nemecka, aby cestovali skôr mestskou hromadnou dopravou, bolo práve to, že by mestská hromadná doprava bola bezplatná. Znamenalo by to teda, že lacnejšie formou cestovania bude práve MHD, nie vlastný automobil. 

Budú ľudia využívať mestskú hromadnú dopravu, keď bude bezplatná? 

Otázkou však je, či ľudia budú MHD využívať, ak bude bezplatná. Ľudia si predsa len vždy volí tú pohodlnejšie a rýchlejšie cestu premiestňovanie sa. Nemecko však chce prinútiť občanov aj tak, že obmedzí dopravu. Ak by sa stala MHD bezplatnú, došlo by k rôznym dopravným obmedzením vo vybraných uliciach. Ľudia by tak museli skutočne jazdiť MHD, aj keď to pôvodne nezamýšľali. 

Je však veľa plánov 

List, ktorý putuje k Európskej komisii a v ktorom sa oznámia všetky možné opatrenia, obsahoval nielen návrh na bezplatnú MHD, ale aj ďalšie plány, ktoré Nemecko zvažuje. Navrhuje taky stanoviť záväzné emisné limity pre autobusy a taxíky. 

Môže sa Vám ešte páčiť...