Čo je hygienický plán a na čo slúži

Hygienický plán je technický dokument, v ktorom sa hovorí o pokynoch a pravidlách ohľadom údržby priestorov. Pojednáva o tom, ako udržať v priestoroch hygienické štandardy.

Dokument pre pracovníkov upratovania

Hygienický plán je dokument, ktorý slúži všetkým pracovníkom upratovania. Je to ale aj nástroj pre to, aby bolo úspešne možné zaviesť služby upratovacích služieb v komerčných priestoroch. Upratovanie kancelárií a ďalších priestorov sa podľa hygienického plánu lepšie riadi. Všetci pracovníci tak presne vedia, za čo sú zodpovední a ako často by v priestore mali vykonávať konkrétne upratovacie činnosti. Pomocou tohto technického dokumentu sa vám bude dariť vždy presne rozdeliť práce a právomoci upratovacích pracovníkov.

Zhŕňa základné požiadavky

Hygienický plán sa zostavuje tak, že sa najprv vyhodnotí analýza prevádzky, kedy sa vyzdvihnúť všetky potrebné prvky. Potom už sa vypracúva plán, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie. Vymedzuje, akým spôsobom sa bude čistiť, čo a akými prostriedkami sa bude čistiť, aké pomôcky budú pri upratovacích prácach použité, ale tiež stanovuje presný časový harmonogram upratovacích prác. Pomocou tohto plánu je potom pre akúkoľvek upratovaciu firmu jednoduché, aby vyhovela požiadavkám vašej prevádzky.

Upratovanej povrchy

Do plánu je dobré vypísať, aké sú materiály povrchov, ktoré sa budú pravidelne udržiavať. V pláne sa bude pojednávať o tom, aké povrchy sa vlastne budú udržiavať. Bude sa jednať aj o okná, zrkadlá, podlahy, alebo tiež kľučky a dvere? Všetko treba špecifikovať tak, aby ste boli plne spokojní.

Ako často sa bude upratovať

Časový harmonogram upratovania je ďalší z údajov, ktorý by plán nemal zabudnúť. Ako často sa budú konkrétne upratovacie práce vykonávať? Ako často sa budú udržiavať toalety, ako často podlahy, a ako si budete priať udržiavať koberce?

Hygienický plán uľahčí splnenie vašich upratovacích požiadaviek zo strany upratovacie firmy.

Môže sa Vám ešte páčiť...