To najzaujímavejšie o karnevale v Benátkach

Do Benátok sa v poslednej dobe jazdí predovšetkým preto, že ich chcú ľudia vidieť skôr, než sa plnohodnotne potopí pod vodnú hladinu. Predsa len je to talianske mesto, ktoré je známe tým, že sa potápa. Mnohí ľudia sem však cestujú v čase karnevalu, ktorý je pre Benátky typický. Karneval sa koná počas februára a je typický svojimi maskami. V minulosti to bola príležitosť, počas ktorej si razom všetci obyvatelia Talianska boli absolútne rovní. To však nie je jediná zaujímavosť, ktorú vám prinášame.

Karneval v Benátkach sa koná už desiatky rokov. Ako sme spomenuli, išlo o akciu, počas ktorej sa razom všetci stali seberovnými. Lenže skrytá identita pod maskami má aj svoju tienistú stránku. Tou tienistou stránkou sú hromadiace sa krádeže a lúpeže, ktoré karneval pomerne hatí.

Aj keď bolo spomenuté, že karneval sa koná už dlhé desiatky rokov, málokto vie, že istú chvíľu bol karneval úplne zakázaný. Bolo to v roku 1797, kedy došlo k pádu Benátskej republiky. S tým prišiel trvalý zákaz benátskych karnevalových kostýmov, výnimku tvorili iba súkromné ​​večierky. K obnoveniu tradície potom došlo až v roku 1967.

Ďalšie zaujímavosti o benátskom karnevale

  • Najvýraznejším prvkom karnevalu sú bezpochyby masky a kostýmy, ktoré sa môžu nosiť už od konca decembra do konca karnevalu, ktorý sa koná vo februári.
  • V Benátkach by ste našli celú radu špecializovaných remeselníkov, ktorí sa zaoberajú len raz činností, a síce výrobou najextravagantnejších a sofistikovaných masiek.
  • Najrozšírenejším tradičným kostýmom na benátskom karnevale je bezpochyby kostým Bauta, čo je kostým skladajúci sa z bielej masky pod čiernym klobúkom, ktorý je doplnený o čierny plášť.
  • K ďalším obľúbeným kostýmom patrí kostým Moretta, Dáma alebo Colombina, čo je maska ​​zakrývajúci len polovicu tváre.
  • Súčasťou karnevalu je niekoľko akcií. Patrí k nim napríklad akcia Let orla, čo je akcia odohrávajúca sa každú tretiu karnevalovú nedeľu. Ďalšou akciou je napríklad Vzlet orla, a to je posledná akcia celých osláv.

Môže sa Vám ešte páčiť...