Závislosť na liekoch a jej zdravotné riziká

Bolí vás hlava? Vezmite si prášok. Nemôžete spať? Ďalší prášok. Ozvala sa stará bolesť v kolene? Ešte jedna tabletka. Popoludňajšou kávou zapíjate zázračnú tabletku na chudnutie a večer bežíte do lekárne pre prášok na depresie a úzkosti, pretože máte problémy v práci. Toho, že sa u vás vyvinula závislosť na liekoch, si zrejme ani nevšimnete. Pritom je rovnako nebezpečná ako napríklad závislosť na drogách.

Rozoznať závislosť nie je ľahké

Zatiaľ čo ťažkú ​​závislosť na alkohole väčšinou spoznáme ľahko, so zneužívaním liekov už to také jednoduché nie je. Pacienti sa často stanú závislí na liekoch predpísaných od doktora, ktoré ale užívajú vo zvýšenej miere a po skončení liečby ich zháňa nelegálnou cestou, pričom okolie sa stále domnieva, že len dodržiavajú lekárske pokyny.

Samozrejme je možné si vypestovať závislosť aj na voľne dostupných liekoch – typickým príkladom sú lieky na spanie. Keďže si telo na látku po niekoľkých týždňoch zvykne, je nutné zvyšovať požívané množstvo alebo skracovať dobu medzi užitím. Pokiaľ sa tak nestane, pociťuje pacient úzkosti, strach, tras rúk a bolesti hlavy alebo kĺbov.

Ako závislosť spoznať a aké sú jej riziká?

Ako ale závislosť odlíšiť od miernych abstinenčných príznakov, ktoré sa môžu objaviť aj pri vysadení liekov užívaných podľa predpisu? Predovšetkým závislý človek cíti nutkavú potrebu pokračovať v užívaní. Začne lieky konzumovať vo zvýšenom množstve a mimo stanoveného času a nie je schopný sa kontrolovať. Aj napriek tomu, že naň liek začne mať negatívne dopady, pokračuje v jeho užívaní a nedokáže si predstaviť sa ho vzdať.

Závislosť na liekoch samozrejme prináša vážne zdravotné riziká. Niektoré lieky sú toxické pre mozog a môžu zapríčiniť vznik demencie. Negatívne sú ovplyvňované kognitívne funkcie, schopnosť sústredenia a pamäť, rozvíjajú sa úzkostné a depresívne poruchy. Zmeny v mozgu môžu byť aj trvalé. Veľmi nebezpečná až smrteľná je aj kombinácia liekov a alkoholu. Zároveň by sa závislý človek nikdy nemal pokúšať vysadiť lieky sám bez odbornej pomoci.

Môže sa Vám ešte páčiť...