Solárne panely a aké sú výhody a nevýhody tohto systému

Už v roku 1839 si vedec Alexander Edmund Becquerel všimol, že niektoré predmety majú schopnosť prirodzene vytvárať energiu na základe prijatej slnečnej energie. Hoci ho tento objav zaujal, nepodarilo sa mu nápad nijako rozšíriť. Až začiatkom dvadsiateho storočia sa vedci týmto efektom začali zaoberať. No a v roku 1954 predstavila americká spoločnosť Bell Labs prvej solárne fotovoltaické zariadenie, ktoré vyrábalo použiteľné množstvo elektriny. V tej dobe boli ale tieto systémy veľmi drahé. Ich boom nastal preto až koncom dvadsiateho storočia.

Možnosť štátnych dotácií

Medzi obrovské nevýhody solárnych panelov patrí ich vysoká obstarávacia cena. Našťastie si veľa štátov uvedomuje vysoký potenciál týchto systémov aj zodpovednosť za našu planétu, a poskytuje dotácie (v súčasnosti napríklad Nová zelená úsporám). Vďaka nim a tiež priaznivejším cenám na trhu sa solárne panely stali hlavným zdrojom energie pre veľa domácností. Oproti pôvodným solárnym panelom sa ceny znížili vďaka rozšíreniu výroby a tiež použitie lepších technológií a lacnejších materiálov.

Výhody solárnych panelov

Medzi hlavné výhody patrí to, že sa jedná o obnoviteľný zdroj energie, ktorý nezaťažuje našu planétu. Akonáhle budete mať raz nainštalované solárne panely, môžete získavať energiu v podstate zadarmo (aj keď údržba solárnych panelov je pre efektívnu výrobu energie samozrejme nutná – náklady na údržbu sú ale nízke). To znižuje vaše účty za energie. Solárnu energiu možno využiť na rôzne účely. Môžete vyrábať elektrinu (fotovoltaiku) alebo teplo (solárnu energiu).

Nevýhody solárnych panelov

Ako už bolo povedané, jednou z nevýhod sú vysoké obstarávacie náklady. Ďalšou nevýhodou je tiež závislosť na počasí, ale v súčasnej dobe už systémy vie využívať energiu tak, že ju uloží na dobu, až jej bude potrebné. To zefektívňuje využitie solárnej energie. Avšak takéto uschovávanie energia môže byť pomerne drahé. Ďalšou nevýhodou je tiež priestorová náročnosť solárnych panelov.

Môže sa Vám ešte páčiť...