Staviate nový dom? Urobte ho čo najmenej energeticky náročný a získate dotáciu od štátu

V rámci programu Nová zelená úsporám 2022 môžete požiadať o dotácie na novostavbu. Nie je to ale tak jednoduché, splnené musí byť množstvo parametrov. Tým základným je to, že sa jedná o dom s veľmi nízkou energetickou náročnosťou. Tento termín skrátene označujeme ako „pasívny“ dom. O túto dotáciu môže požiadať vlastník alebo stavebník rodinného domu, alebo ten, kto si dom do dvoch rokov od dokončenia stavby kúpi (od prvého vlastníka/stavebníka).

Pasívny, nízkoenergetický, nulový… ako sa v tom vyznať?

Vieme, že všetky tieto termíny vyjadrujú, že daný dom je schopný dosiahnuť určitú mieru úspornosti. Každý dom má určitú energetickú náročnosť, ktorá je uvedená v jeho preukaze energetickej náročnosti, a podľa nej rozlišujeme hneď niekoľko typov domov:

  • Dom s nízkou energetickou náročnosťou („Nízkoenergetický dom“) – merná neobnoviteľná primárna energia EpN,A musí byť rovná alebo menšia ako 120 (kWh.m2.rok-1).
  • Dom s veľmi nízkou energetickou náročnosťou („Pasívny dom“) – merná neobnoviteľná primárna energia EpN,A musí byť rovná alebo menšia ako 90 (kWh.m2.rok-1).
  • Dom s takmer nulovou energetickou náročnosťou („Nulový dom“) – jeho spotreba energie je v značnom rozsahu pokrytá z obnoviteľných zdrojov.
    Iné domy sa nedajú od januára roku 2020 postaviť.

Koľko môžete získať?

Zatiaľ čo pri iných formách dotácií sa udeľujú sumy závislé od plochy, ktorá bola vybudovaná, v prípade dotácie na novostavbu sa jedná o jednorazové sumy. Získať tak môžete 200 000 Sk, 350 000 Sk alebo dokonca 500 000 Sk. To, na ktorú čiastku dosiahnete, je dané tým, ako veľmi úsporný váš dom bude. Samozrejme, že čím úspornejšie, tým vyššiu čiastku môžete získať.

Výhody nízkoenergetických domov

V prvom rade sú to výrazne nižšie náklady na vykurovanie domu. To je tiež dôvod, prečo do nízkoenergetických domov ľudia idú. Také domy sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, takže v nich nedochádza k tepelným stratám. Vnútri domu je pritom vytvorená zdravá klíma, a to ako v lete, tak aj v zime.

Môže sa Vám ešte páčiť...