Čo by ste mali vedieť o DPP a DPC

Nájsť si dnes brigádu, to je pomerne jednoduché. Kým niektorí si zarábajú len prostredníctvom brigád, iní si brigádu hľadajú ešte k svojmu existujúcemu zamestnaniu, a to preto, že si chcú zarábať skrátka viac a brigádnici majú neraz oveľa väčšie peniaze ako tí, ktorí sú zamestnaní vo firme na hlavný pracovný pomer. V prípade, že sa rozhodnete nastúpiť na brigádu, uzavrite so svojím zamestnávateľom zmluvu, a to buď dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Medzi jednotlivými dohodami sa nenájde moc rozdielov, napriek tomu sa niekoľkými konkrétnymi vecami líšia.

To, aké sú rozdiely medzi DPP a DPC si oznamovať nebudeme. Čo si však povieme, je pár zásadných informácií, ktoré sa oboch dohôd týkajú. Jedná sa o informácie, ktoré by nemali naozaj nikomu uniknúť, respektíve nemali by uniknúť tomu, kto chce jednu zo spomínaných dohôd uzavrieť.

Čo treba vedieť o DPP a DPC

  • Treba mať stále na mysli, že sa obe dohody vždy uzatvárajú písomne. Slovné dohoda v tomto prípade naozaj nestačí.
  • Rovnako tak je treba vedieť, že na ukončenie tohto typu pracovného pomeru je stanovená pätnásťdňovej výpovedná lehota. Áno, ani v prípade dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce nie je možné opustiť zamestnanie hneď, čo si zmyslíte. Je nutné podať písomnú výpoveď.
  • Aj v prípade dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti platí minimálna mzda, ktorá sa tento rok opäť zvýšila. Minimálne by ste si za hodinu mali prísť aspoň na osemdesiat korún.
  • Rovnako ako v prípade DPP, tak aj v prípade DPC je možné uzavrieť zmluvu s niekoľkými zamestnávateľmi.
  • Pri oboch spomínaných dohôd je možné uzavrieť zmluvu, aj keď u iného zamestnávateľa pracujete na plný úväzok. Je však potrebné počítať s istými špecifikami, ktoré sa na dohody v takýchto prípadoch vzťahujú.

Môže sa Vám ešte páčiť...