Poistenie zodpovednosti má význam pre občanov aj zamestnancov. Viete prečo?

Osobná zodpovednosť je v podstate zodpovednosť za činy, ktoré robíme. Či už v bežnom občianskom živote alebo napríklad v pracovnoprávnom vzťahu. Pretože ako v bežnom živote, tak v zamestnaní, môže však dochádzať k nehodám, existujú tu poisťovacie produkty komerčných poisťovní, ktoré nás dokážu v takýchto situáciách ochrániť.

Zvážte mieru rizika v zamestnaní a zvoľte vhodnú poistku

Už v úvode sme spomenuli hlavný důvod, prečo si toto poistenie zriadiť. Je vždy ale potrebné tiež vhodne vybalansovať parametre konkrétnej poistky a zvážiť možné riziká, ktoré sú skutočne v našom prípade reálne. Ak sa podívame napríklad na poistenie zodpovednosti z výkonu povolania, tak napríklad v poisťovni ERGO existuje štandardná forma poistenia, ktorá vyhovie pre drvivú väčšinu zamestnancov. Sama o seba totiž už poskytne:
  • Široký rozsah poistnej ochrany
  • Nízku míru spoluúčasti
  • Celosvetovú platnosť
Existujú ale aj rozšírené varianty, a to konkrétne tie, ktoré sú určené pre zamestnancov so služebným vozidlom. Vodiči alebo ľudia obsluhujúci stroje sú vždy potenciálne viac rizikoví, preto je pre nich určená extra poistná ochrana. Poistku môže dojednať ako zamestnanec sám, tak zamestnávateľ pre svojich zamestnancov, a to napríklad aj hromadne za lepších podmienok.

Ďalšie formy poistenia zodpovednosti

Nie je to ale samozrejme iba zamestnanie, ako sme povedali už v úvode. Zmysl má aj poistenie pre občiansky život. Ako príklad možno uviesť takú banalitu, ako je rozbitie tovaru v obchode, ale napríklad aj oveľa vážnejšie situácie, ako je napríklad újma na zdraví spôsobená napríklad pri zrážke na sjazdovke. Tiež tu je teda na mieste poistenia zodpovednosti za škodu či vzniknutú ujmu. Existujú ešte aj špeciálne varianty poistenia zodpovednosti vzťahujúce sa na špecifické činnosti s vyššou mierou rizika, ako je napríklad poistenie pre pilotov, leteckých inštruktorov a ich žiakov.

Môže sa Vám ešte páčiť...