Urobte si súvahu a plánujte investície

Tiež sú pre vás ekonomické otázky veľkou neznámou? Pokiaľ nepatríte medzi vyštudované ekonómami, pravdepodobne si príliš neviete rady s finančnými otázkami. Aj vy ale určite chcete napríklad využívať výhodných úrokových sadzieb, alebo dobre investovať. Ako na to? 

Porovnajte si aktíva a pasíva 

Pre budúce investície je dobré stanoviť si finančný plán. Poslúži vám nielen k plánovaniu možného zhodnotenie vašich peňazí, ale hlavne k tomu, aby vaše výdavky nevyvažuje príjmy. Budete mať svoje cash flow stále pod kontrolou. V úvode si zhodnoťte svoje aktíva a pasíva. Teda koľko zarábate a koľko míňate a kam tieto vaše peniaze. Nesplácate príliš vysoké dlhy? Dokážete svoje dlhy splácať dlhodobo? Je možné, že v súčasnosti máte dostatočné rezervy, ale nečakané väčšie výdavky môžu situáciu zmeniť. Prvým krokom je rozvaha vašich osobných aktív, ak žijete sami, alebo rodinných aktív a pasív, pokiaľ ide o celú rodinu. Do aktív zahrňte nielen príjmy a peňažné rezervy, ale aj hmotný a nehmotný majetok, ktorým disponujete. Pasíva musí obsahovať výdavky, záväzky, dlhy. Na jednej strane stojí všetko, čo vlastníte, na druhej, čo vydávate. 

Skúste podielové fondy 

V túto chvíľu, kedy môžete uvažovať u budúcnosti. V prvom rade je dôležité zabezpečenie pre nečakané udalosti (poistka) a rezerva na starobu (penzijné pripoistenie). Ak je toto uspokojené, oplatí sa plánovať aj ďalšie príjmy. Dobrou investíciou je tiež stavebné sporenie. Termínované vklady alebo sporiace účty síce nemajú rizika strát, avšak tiež z nich neplynú ani nejaké výnosy. Lepšie variantom už podielové fondy, kde predsa len býva výnos o niečo väčší. Naproti tomu riziko je aj tu pomerne malé. Výhodou je, že môžete o peniaze požiadať kedykoľvek. Variantom podielových fondov sú fondy zaistené, kedy v prípade rast dostanete aj podiel cien akcií. Ak dôjde k strate, získate sumu, ktorú ste vložili. Ich nevýhodou ale je nutnosť dodržať termín splatnosti, pri predčasnom odkúpení prichádzate o peniaze. 

Môže sa Vám ešte páčiť...